Oferta

Inwestycje telekomunikacyjne

Od początku swojej działalności firma TELGOM oferuje kompleksowe wykonawstwo inwestycji telekomunikacyjnych. Dzięki rozszerzeniu działalności możemy samodzielnie podjąć się skomplikowanych zadań technicznych, budowy i przebudowy uzbrojenia podziemnego. Ma to szczególne znaczenie w warunkach miejskich i jest atrakcyjne dla naszych kontrahentów. Projektowanie i budowa sieci światłowodowych i miedzianych

Wizerunek SPT „TELGOM” oraz jego wiarygodność w oczach naszych kontrahentów, szczególnie obrazuje posiadane świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, dzięki któremu jesteśmy dopuszczeni do wykonawstwa inwestycji objętych klauzulą „poufne”. Szczególnie dumni jesteśmy z współpracy z władzami miasta Szczecina, Politechniką Szczecińską, Komitetem Badań Naukowych PAN oraz licznymi instytucjami regionu Pomorza Zachodniego w zakresie założeń polityki telekomunikacyjnej. Podmioty te stawiają nam przy realizacji powierzonych zadań bardzo wysokie wymagania technologiczne zgodne z normami międzynarodowego certyfikatu jakości ISO 9001, który firma uzyskała w miesiącu maju 2001 r. Przystąpiliśmy również do Krajowej Izby Gospodarczej Budownictwa Telekomunikacyjnego.

Sprawne i efektywne działanie firmy zapewniają ściśle współpracujące ze sobą komórki organizacyjne:

  • dział projektów technicznych
  • dział wykonawstwa technicznego
  • zaplecze techniczne i magazynowe

W wyżej wymienionych działach zatrudnieni są starannie dobierani specjaliści posiadający szerokie kwalifikacje zawodowe, co umożliwia zastosowanie przez firmę wszelkich najnowocześniejszych technik wykonawstwa budowlanego.

zdj_oferta

Telgom Sp. z o.o.

ul. Krzysztofa Kolumba 59
70-035 Szczecin

e-mail: telgom@telgom.pl
tel.: 091 423 97 00 | 091 423 97 10

google logo